mediacje gdansk

DARMOWA KONSULTACJA Wybierz mediacje zamiast sądu

Dlaczego warto wybrać mediacje?

Do mediacji warto przystąpić zawsze wtedy, kiedy chcemy mieć realny wpływ na rozwiązanie sporu, którego jesteśmy stroną. Jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków długotrwałego procesu sądowego i rozwiązać nasz konflikt szybko i znacznie taniej.

Dokument podpisany u Mediatora i zatwierdzony przez Sąd ma taką samą moc jak Wyrok Sądowy.

mediacje rozwodowe
Rozwody

Mediacje w sprawach o rozwód, przygotowanie pozwu rozwodowego, doradztwo prawne, reprezentacja w sądzie.

mediacje podział majątku
Podział majątku

Mediacje pozasądowe przed wniesieniem sprawy o podział majątku, jak i po wszczęciu postępowania. Doradztwo prawne i reprezentacja w sądzie.

Sprawy spadkowe

Mediacje w sprawie sporów dotyczących realizacji i zapisów testamentu, sporów o zachowek i dział spadku. Reprezentacja w sądzie w sprawach spadkowych.

mediacje sprawy karne
Sprawy karne

Mediacje w sprawach karnych na każdym etapie sprawy, zarówno w toku postępowania przygotowawczego,  jak i postępowania sądowego.

spory w konkubinacie
Spory w związku konkubenckim

Mediacje po zakończeniu konkubinatu, dotyczące  m.in. rozliczenia majątkowego, opieki nad dziećmi.

mediacje alimenty
Alimenty i kontakty z dzieckiem

Mediacje dotyczące ustalenia wysokości alimentów, opieki nad dziećmi, kontaktów i opieki naprzemiennej.

mediacje spory pracownicze
Spory
pracownicze

Mediacje dotyczące sporów w sprawach pracowniczych, kadrowych, dyskryminacji, mobbingu.

mediacje komornicze
Komornik i zobowiązania

Ułatwienie i przyspieszenie odzyskania dochodzonych należności poprzez mediacje.

Rozwiązywanie konfliktów drogą mediacji
Mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, pracownicze.
Mediacje sądowe i przedsądowe.

Zalety mediacji

SZYBKOŚĆ

Sąd – przybliżony czas trwania sprawy sądowej 34 miesiące, Mediacje – czas osiągnięcia porozumienia to około 34 dni

SKUTECZNOŚĆ

Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą podpisaną przez mediatora ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem i stanowi tytuł wykonawczy.

PRZYJAZNE WARUNKI

Brak skomplikowanych procedur, występujących w postępowaniu sądowym. Z Mediatorem możesz spotkać się w dowolnym miejscu i w przyjaznym otoczeniu.

OSZCZĘDNOŚĆ

Koszty mediacji są znacząco niższe niż wieloletnie sprawy sądowe

 

Dlaczego wybrać mediacje?

Do mediacji warto przystąpić zawsze wtedy, kiedy chcemy mieć realny wpływ na rozwiązanie sporu, którego jesteśmy stroną. Jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków długotrwałego procesu sądowego i rozwiązać nasz konflikt szybko i znacznie taniej.


Dokument podpisany u Mediatora i zatwierdzony przez Sąd ma taką samą moc jak Wyrok Sądowy.


Tu by trzeba napisać kilka zdań, żeby było w miarę równo na komputerze
Tu by trzeba napisać kilka zdań, żeby było w miarę równo.. Tu by trzeba napisać kilka z

Zalety mediacji

SZYBKOŚĆ

Sąd – przybliżony czas trwania sprawy sądowej 34 miesiące, Mediacje – czas osiągnięcia porozumienia to około 34 dni

SKUTECZNOŚĆ

Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą podpisaną przez mediatora ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem i stanowi tytuł wykonawczy.

PRZYJAZNE WARUNKI

Brak skomplikowanych procedur, występujących w postępowaniu sądowym. Z Mediatorem możesz spotkać się w dowolnym miejscu i w przyjaznym otoczeniu.

OSZCZĘDNOŚĆ

Koszty mediacji są znacząco niższe niż wieloletnie sprawy sądowe